תקצירים

ניתן להציג עבודת מחקר ע"ג פוסטר. תקציר הפוסטר יתפרסם בספר התקצירים.
מועד אחרון להגשת תקצירי ההצעות לפוסטרים הינו 30.12.15.


  • Presentation

  • Main Author/Presenter

  • Co-Authors

  • FIRST NAMELAST NAMEINSTITUTIONAL AFFILIATIONCOUNTRY